Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 01 2014

fishsensej
8776 3d29 500
fishsensej
7199 86e1
Reposted fromcaraseen caraseen vianowelovestory nowelovestory
1998 d6f5
Reposted fromdeviate deviate vianowelovestory nowelovestory
8622 5ba7
Reposted fromdeviate deviate vianowelovestory nowelovestory
3607 112f
Reposted fromamatore amatore vianowelovestory nowelovestory
fishsensej
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze.
— Magdalena Witkiewicz – Zamek z piasku
fishsensej
Chodźmy się kochać, mówisz, a ja nie muszę nigdzie iść bo kocham Cię tu i teraz
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromswojszlak swojszlak vianowelovestory nowelovestory
fishsensej
Będziesz mi przez całe życie patrzeć w oczy tak, jak nikomu innemu? 
— My love.
fishsensej
fishsensej
4584 a2fc 500
Reposted fromdeviate deviate vianowelovestory nowelovestory
fishsensej
Gdybym Cię nie kochała, może byłoby mi wszystko jedno.
— Marek Hłasko
Reposted fromthesmajl thesmajl vianowelovestory nowelovestory
fishsensej
2486 29d1
Reposted fromtudu tudu vianowelovestory nowelovestory
fishsensej
Kochasz ją, prawda? Jeśli naprawdę ją kochasz, za żadną cenę nie spuszczaj z niej wzroku. Nieważne, co zobaczysz, nieważne, czego się o niej dowiesz, nie odwracaj się od niej. Kiedy już raz będzie w Twoich ramionach, nie puść jej. Kiedy raz zdecydujesz się kogoś kochać, to Twój obowiązek.
— Durarara
fishsensej
Nie przesadzaj. Świat się nie kończy. To tylko turbulencje. Samolot jest bezpieczny. Ma dobrego pilota. Siedzisz na właściwym miejscu. Trafiłeś po prostu na powietrzny wir. Poczekaj. To minie.
— Regina Brett
fishsensej
1603 71aa
Reposted fromdeviate deviate vianowelovestory nowelovestory
fishsensej
Wpajałem jej - mierz wysoko. Strzeliła mi w łeb.
— Stanisław Jerzy Lec "Myśli nieuczesane"
Reposted fromechoecho echoecho vianowelovestory nowelovestory
fishsensej

February 18 2014

fishsensej
fishsensej
2278 ea50 500
Stachura.
Reposted fromLittleJack LittleJack vianowelovestory nowelovestory
fishsensej
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl